Právě si prohlížíte Rekonstrukce chaty a stavební povolení  

Rekonstrukce chaty a stavební povolení  

Neměníte půdorys, nemusíte žádat o povolení. Volíte jinou střešní krytinu, úřad to musí vědět. Rekonstrukce chaty je složitější, než si myslíte.

K rekonstrukci chaty v České republice je někdy potřeba stavební povolení, avšak v některých případech stačí pouze ohlášení stavby. Rozhodnutí, zda potřebujete stavební povolení nebo stačí ohlášení, závisí na rozsahu a charakteru rekonstrukce. 

Rekonstrukce chaty a kdy potřebujete stavební povolení:

  • Zásahy do nosných konstrukcí, které mohou ovlivnit stabilitu celé stavby. 
  • Změny v rozvodech (plyn, voda, elektřina). 
  • Stavbu vodního díla (ČOV, septik). 
  • Výrazné změny vzhledu budovy nebo jejího půdorysu. 
  • Rekonstrukci, rozšíření, nebo prohloubení studny. 
  • Výměna střešní krytiny za jinou, případně výraznější zásah do střechy.  
  • Samotnou kapitolu tvoří další přidružené stavby jako bazén, terasa, zahradní domek či čistička odpadních vod.

Ohlášení stavby postačí, pokud se jedná o méně zásadní rekonstrukci, která: 

  • Nezasahuje do nosných konstrukcí. 
  • Nezahrnuje změny rozvodů. 
  • Neovlivňuje výrazně vzhled domu nebo chaty. 

Proces ohlášení je jednodušší než proces žádosti o stavební povolení. Stavebník vyplní předepsaný formulář a přidá potřebné přílohy. Stavební úřad pak kontroluje, zda ohlášení pro danou stavbu postačí. 

Chcete rekonstruovat chatu? Rádi vám s tím pomůžeme. Podívejte se na naši nabídku.

V případě, že se chystáte rekonstruovat chatu v chráněné krajinné oblasti (CHKO), potřebujete získat povolení od příslušné správy ochrany přírody. 

Důležité je také vědět, že pokud má rekonstrukce proběhnout v památkově chráněné oblasti nebo budově, je nutné získat závazné stanovisko od odboru památkové péče. 

V případě, že si nejste jisti, zda vaše rekonstrukce vyžaduje stavební povolení, ohlášení, nebo žádné z toho, je vhodné konzultovat váš záměr s projektantem nebo přímo se stavebním úřadem. Rádi vám s celým procesem pomůžeme, již vám napoví konzultace ohledně případné rekonstrukce.

V případě, že rekonstrukce probíhá bez potřebného povolení nebo ohlášení, pravděpodobně nastanou právní komplikace a pokuty. Snažte se tomu předejít.

Jak náročné je přestavět chatu? Přečtěte si o tom v našem minulém článku.