Právě si prohlížíte Novela stavebního zákona u rekreačních nemovitostí

Novela stavebního zákona u rekreačních nemovitostí

25 metrů čtverečních bez stavebního povolení? Od 1. července se rozšiřuje na 40 m². Nejen tuto změnu s sebou nese novela stavebního zákona. Jak se dotkne výstavby chat?  

Začneme největší změnou. Původní rozdělení staveb se ruší a přichází nové. Z paragrafu 5 navíc plyne, že výrobky plnící funkci stavby nyní spadají pod stavební dílo:  

„Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“  

Novela stavebního zákona rozděluje stavby následovně:  

a) drobné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

b) jednoduché, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

c) vyhrazené, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a 

d) ostatní. 

Chaty tak mohou spadat pod drobné i jednoduché stavby. Liší se v tom, zda žádáte o stavební povolení či nikoliv. U drobných staveb zmíněné provádět nemusíte.  

Chcete postavit chatu na klíč? Napište nám.

Dle NZS mezi drobné stavby mimo jiné patří (pro nás důležité): 

  • Stavba do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 
  • Stavba, včetně základové konstrukce, do 55 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku, 

NZS tak mění stávající pravidlo ohledně výstavby do 25 m² na 40 m². 

Druhý bod myslí na mobilní domy („stavba, včetně základové konstrukce“). Nyní je můžeme stavět až do plochy 55 m². 

Chystáte se rekonstruovat chatu? Zda se vás týká stavební povolení si přečtěte v našem minulém článku.